Välkommen till Faktotum

Faktotum arbetar med verksamhetsutveckling i IT-relaterade projekt. Insatserna kan ta många former, från övergripande utredning och analys till lösning av konkreta problem på kort sikt. Alla insatser utgår från identifierade behov hos kunden, dvs. de ska vara exceptionellt kundanpassade och leda till ökad lönsamhet i kundens verksamhet. Erforderlig kompetens för att tillgodose dessa behov säkras genom samverkan med partners som representerar olika spetskompetenser.